Ayaw ko sa kanya

Ayaw ko sa kanya pero

Nagdadasal ako sa kanya

Nainis ako din pero sinabi

Ko kay Hesus kunin niya

Siya yung kamag-anak ko kung

Merong masamang nangyari

Sa buhay niya at naghintay

Ako, nakita ko uli siya pero

Iniba yung ugali niya kasi

Naging palubi siya at nawala

Ng asawa niya din, tumulong

Ako kasi kawawa siya ngayon.

The reporter

Inspired to write about things

Compassionate to others as

He’s passionate about them

Let down by his people who

Sneered at his dreams but

He persisted, they supported

Him as he prays for them

And himself until I get

To meet him in the future.

A story

I have no more friends

Saving an old enemy

As I have nothing better

To do other than making

Stories for a church I

Work for in the meantime

I feel broke but God

Allied himself with the

Poor so I’m in good

Company so I believe.