Not quite

Not quite female despite appearances

Feeling judged and bullied for not

Being able to menstruate, being free

Of body hair that incites jealousy

Hanging out with all the other

Intersexed people in church, I am

No longer alone as God loves us.

Ayaw ko sa kanya

Ayaw ko sa kanya pero

Nagdadasal ako sa kanya

Nainis ako din pero sinabi

Ko kay Hesus kunin niya

Siya yung kamag-anak ko kung

Merong masamang nangyari

Sa buhay niya at naghintay

Ako, nakita ko uli siya pero

Iniba yung ugali niya kasi

Naging palubi siya at nawala

Ng asawa niya din, tumulong

Ako kasi kawawa siya ngayon.